ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (UPDATE 5/7/67)

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2566  ดร.อาทิตย์  ธำรงชัยชนะ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วย  ดร.ธีระชัย  รัตนรังษี  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ฯ และคณะ เข้ามอบนโยบาย ทิศทาง และเยี่ยมชมการจัดสถานศึกษาที่เอื้อต่อการขับเคลื่อนนโยบาย นวัตวิถี 5 โมดูล ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี

รางวัลที่ได้รับ