โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี

รงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี
จัดการศึกษาตามปรัชญาของโรงเรียน คือ
"ความเป็นเลิศทางวิชาการและคุณธรรม"

ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี

ผู้บริหารโรงเรียน

ดร.สมชัย สินแท้
ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี

Carousel imageCarousel image

กำหนดการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) ม.3/4 - 8...

ประกาศผลการเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564...