รู้จักเตรียมปราณฯ

ประวัติโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี

 • 7 มิถุนายน พ.ศ. 2497
  ก่อตั้งโรงเรียนปราณบุรี เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาสายอาชีพ โดยอาศัยสโมสรเก่าของข้าราชการปราณบุรี โดยมีนายสนิท ยี่รงค์ เป็นครูใหญ่

 • พ.ศ. 2499
  ได้ย้ายมาอยู่ในที่ปัจจุบัน

 • 22 ธันวาคม พ.ศ. 2518
  หม่อมหลวงติ๋ว ชลมาร์คพิจารณ์ ได้บริจาคที่ดินจำนวน 1 ไร่ 1 งาน เพื่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราว จำนวน 1 หลัง 4 ห้องเรียน ซึ่งปัจจุบันได้รื้อถอนแล้ว

 • 1 ตุลาคม พ.ศ. 2504
  โรงเรียนได้เปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนมัธยมศึกษาสายอาชีพเป็นโรงเรียนประถมศึกษาตอนปลาย เปิดสอนระดับ ป.5 - ป.7 สังกัดกองการศึกษาพิเศษ กรมสามัญศึกษา

 • 11 เมษายน พ.ศ. 2530
  เริ่มเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น เปิดสอนระดับ ม.ศ. 1 - 3 มี 8 ห้องเรียน มีนักเรียน 283 คน

 • พ.ศ. 2535
  เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

 • 1 มิถุนายน พ.ศ. 2537
  เปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนปราณบุรีเป็นโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี

 • 21 เมษายน พ.ศ. 2547
  คุณนวลปรางค์ จาติกวนิช และนางประภาพงศ์ ณ ระนอง ได้มอบที่ให้กับโรงเรียน จำนวน 8 ไร่ 86 ตารางว

โดยโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี มีพื้นที่รวมทั้งหมด 24 ไร่

พระพุทธสิกขาสัมฤทธิ์
พระพุทธรูปประจำโรงเรียน

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ศูนย์รวมใจ