รู้จักเตรียมปราณฯ

ประวัติโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี

โดยโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี มีพื้นที่รวมทั้งหมด 24 ไร่ 

พระพุทธสิกขาสัมฤทธิ์
พระพุทธรูปประจำโรงเรียน

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ศูนย์รวมใจ